өмнөд африкийн эрдэс баяжуулах үйлдвэрлэлийн өртгийн тойм