хүдэр ороох и каваторт суурилуулсан бөмбөлөгт тээрэм