Амазоны сав газарт төмрийн хүдрийн ашигт малтмал боловсруулах талаар ярилцах