алт боловсруулах үйлдвэрийн үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэг