сургалтын захидалд оролцсон танд талархал илэрхийлье