Карнатака мужийн баруун өмнөд хэсэгт зэс олборлох тоног төхөөрөмж