уул уурхайн хөдөлгөөнт төхөөрөмжийн гүйцэтгэлийн хэмжүүр