арга хэмжээнд оролцсон бүх үйлчлүүлэгчиддээ талархлын захидал