хүч соронзон тусгаарлагч хөрөнгө оруулалт Камбожид