зэс баяжуулах тоног төхөөрөмжийн оросын үйлдвэрлэгчид