President Mills 2012 оны дээд хэмжээний уулзалтад оролцов