шүүлтүүрийн дискний чанарт тээрмийн агааржуулалтын арга хэмжээ