хоёр усан хангамжийн байгууламж уул уурхайн Сьерра Леон дахь сул орон тоо