материал судлал ба металлургийн бодит хэлбэрийн асуултууд