хүндийн хүчний ангилах машин шороон шороон орц колтан jig