ind saskatoon дахь орон нутгийн уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн хангамж