shan i datong хаана өнхрөх бутлуур дээр үйлдвэрлэх