боловсруулах зэсийн тоног төхөөрөмж лабораторийн хүдрийн жиг баяжуулах