төмрийн хүдрийн ашигт малтмалын боловсруулалтанд хүрээлэн буй орчны нөлөө