флотацийн боржин чулууг бэхжүүлж тавих бүтээгдэхүүн байна уу