надад пепси үйлдвэрлэлийн урсгалын бүрхүүлийг харуул