Энэтхэгийн барилга уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн салбарын шинжилгээ 2018