тээрэмдэх боловсруулах хадгалах зөөвөрлөх тоног төхөөрөмж