бутлуурын систем дэх хөдөлгөөнгүй бутлуур дахь ntrol систем