үйлдвэрлэлийн гарц нь хичнээн хэмжээний нунтаг шаваас зуурмаг