хүүхдүүдэд зориулсан хурууны хээ шинжлэх ухааны үзэсгэлэнгийн төсөл